PROBIM er engasjert av LOF arkitekter AS for å dekke rollen som BIM-koordinator for Andenæskvartalet i Sandvika sentrum.


  • Prosjekttype: Bolig, næring og kontor
  • Areal:Ca 34.000 m2
  • Oppdragsgiver: LOF arkitekter AS
  • Illustrasjoner/foto: LOF Arkitekter / RIFT 

PROBIM er engasjert gjennom LOF Arkitekter AS som prosjektets BIM-koordinator.

Oppdraget består i modellbasert samhandling og tverrfaglig kontroll, generell rådgiving innen BIM og oppdatering av modeller til ISY prosjekt.

Kvartalet består av to bygg som ligger rett ved Sandvika stasjon og i umiddelbar nærhet til Sandvikselva. Kvartalet får en base på 5 etasjer med næringsarealer og kontor. I etasjene over dette, etableres det leiligheter i ulike størrelser med luftig, flott utsikt.


Du kan lese mer om prosjektet her


Arkitektens hjemmeside 


Kommunens hjemmeside